Souhlas se zpracováním osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu na internetovém magazínu susakynapradlo.cz.

Ochrana vašich soukromých údajů je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě internetových stránek cítili dobře. Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo, které jsme o vás získali v rámci návštěvy webu susakynapradlo.cz, zpracovává společnost IDEA GROUP Česká s.r.o. se sídlem Letiště 1578, 765 02 0trokovice, IČ: 253 46 768, (dále jako „Správce“). Osobní údaje zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Účelem zpracování osobních údajů je především v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním pro využití pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení.

 

V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

 

Právo na informace

Na požádání vám sdělíme podle možnosti obratem a písemně, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na my@susakynapradlo.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, soutěží, apod.

 

Bezpečnost

Správce přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Použití a postoupení osobních údajů

Správce používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

Cookies

Správce používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.
Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

IDEA GROUP Česká s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu:

Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze IDEA GROUP Česká s.r.o., sídlem: Letiště 1578, Otrokovice, 765 02, IČ: 25346768, jakožto Správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

Informační povinnost:

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Kdo jsme?

Jsme Idea Group

Blázni do sušáků na prádlo a všech užitečných věcí. Naše produkty nejdete tady: idea-dum-zahrada.cz

Je libo sušák?

Je libo sušák?

Fanděte nám :)